---

   

-------

-------

เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู รายละเอียด

-------

-------

ภาพวัดพระธาตุดอยกองมูอีกมุมหนึ่งวันนี้

-------

-------

พระครูอนุสารสัทธานุกิจ รายละเอียด

   
   

-------

-------

หน้าแรก

พระภิกษุ

ประวัติวัด

สามเณร

เจ้าอาวาส

อุบาสก อุบาสิกา

กิจวัตรประจำวัน

ติดต่อเจ้าอาวาส

กฏ ระเบียบวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

-------

-------

วัดหัวเวียง

วัดจองกลาง

วัดจองคำ

บ้านรักไทย

วัดพระนอน

บ้านรวมไทย

วัดม่วยต่อ

อุทยานถ้ำปลา

วัดปางหมู

กะเหรี่ยงคอยาว

-------

-------

ชาวเขาเผ่า ลั๊ว

เผ่ากะเหรี่ยงแดง

ชาวเขาเผ่าแม้ว

ชาวเขาเผ่ามูเซอ

ชาวเขาเผ่าลีซอ

ชาวเขาเผ่าจีนยูนาน

ชาวเขาเผ่าปะโอ

เผ่ากะเหรี่ยงคอยาว

ชาวเขาเผ่ามูเซอ

ชาวเขาเผ่าไทยใหญ่

   
 
 
----

  ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2558  ณ วัดพระธาตุดอยกองมู  ดูภาพทั้งหมด

สมาธิตั้งมั่น กับขณะปัจจุบันพระธาตุยามค่ำคืนวันแม่ปีนี้ สร้างสมาธิ  สติ  ปัญญา
 
 
 
 

  พิธีเวียนเทียน (วันมาฆบูชา) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ดูภาพทั้งหมด

 
 

  ปฏิบัติธรรม (วันมาฆบูชา) วันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ดูภาพทั้งหมด

 

  งานประจำปี นมัสการพระธาตุดอยกองมู วันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2556  ณ วัดพระธาตุดอยกองมู จ.แม่ฮ่องสอน  ดูภาพทั้งหมด

    งานตักบาตรเทโวโรหณะ วันที่ 19 ตุลาคม 2556  ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน  ดูภาพทั้งหมด

  

 

-----

      งานปฏิบัติธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ ปี 2556 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

-----

 

         พระครูอนุสิฐธรรมสาร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู (รองเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน) ร่วมถ่ายรูปกับคณะแม่ศีล นำโดย นางนฤมล ปาลวัฒน์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน) ผู้เข้าร่วมงานปฏิบัติธรรม เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2556 ดูภาพทั้งหมด

 
 

  งานประจำปี นมัสการพระธาตุดอยกองมู  วันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2556 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูภาพทั้งหมด


  งานกฐินสามัคคี วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556  ณ วัดพระธาตุดอยกองมู  ตำบลจองคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ดูภาพทั้งหมด


  รวมภาพงานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 9 - 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556  ดูภาพทั้งหมด


  ปฏิบัติธรรมมาฆบูชา  วันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน ดูภาพทั้งหมด


  วันถวายผ้ากฐิน  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อ.เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน ดูภาพทั้งหมด


  ตักบาตรเทโว  วันที่ 30 ตุลาคม 2555 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูภาพทั้งหมด


  วันแม่แห่งชาติ 2555  หมวดภาพสไลด์ "บวชเนกขัมมะเฉลิมพระเกียรติ" วันที่ 11 ส.ค. ถึงวันที่ 15 ส.ค. 2555 ดูภาพสไลด์


  วันแม่แห่งชาติ 2555  หมวดเดินจงกลม "บวชเนกขัมมะเฉลิมพระเกียรติ" วันที่ 11 สิงหาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ดูภาพทั้งหมด


  วันแม่แห่งชาติ 2555  หมวดตักบาตรทุกเช้า "บวชเนกขัมมะเฉลิมพระเกียรติ" วันที่ 11 สิงหาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ดูภาพทั้งหมด


  วันแม่แห่งชาติ 2555  ปิดโครงการ "บวชเนกขัมมะเฉลิมพระเกียรติ" วันที่ 11 ส.ค. ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ดูภาพทั้งหมด


  ลานบุญลานปัญญา  บรรยากาศวันอาสาฬหบูชาที่ 2 สิงหาคม และวันเข้าพรรษาที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู! ดูภาพทั้งหมด


  บรรพชาภาคฤดูร้อน 2555  ระหว่างวันที่ 27 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ต.จองคำ จ.แม่ฮ่องสอน! ดูภาพสไลด์


  มาฆบูชา 2555  วันที่ 5 ถึง 9 มีนาคม 2555 คุณประโยชน์ของการฝึกสมาธิ เจริญสติ นำไปใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน! รวมภาพทั้งหมด


  เสียงธรรม  วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จ.แม่ฮ่องสอน รวมเสียงธรรม

  งานตักบาตรเทโวโรหณะ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูภาพทั้งหมด


  อดีตนายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย พร้อมคณะเดินทางเยือนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นมัสการพระธาตุดอยกองมู  วันที่ 12 สิงหาคม 2556 ดูภาพทั้งหมด


  งานทำบุญคล้ายวันมรณะภาพ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู วันที่ 23มีนาคม 2556 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู  ดูภาพทั้งหมด


  งานประจำปี  นมัสการพระธาตุดอยกองมู วันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2555 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู จ.แม่ฮ่องสอน ดูภาพทั้งหมด


  รวมภาพวันถวายกฐิน  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ณ รอบเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูภาพทั้งหมด


  วันออกพรรษา  วันที่ 30 ตุลาคม 2555 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูภาพทั้งหมด


  วันแม่แห่งชาติ 2555  หมวดเปิดโครงการ "บวชเนกขัมมะเฉลิมพระเกียรติ" วันที่ 11 สิงหาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ดูภาพทั้งหมด


  วันแม่แห่งชาติ 2555  หมวดปฏิบัติในศาลา "บวชเนกขัมมะเฉลิมพระเกียรติ" วันที่ 11 สิงหาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ดูภาพทั้งหมด


  วันแม่แห่งชาติ 2555  หมวดมอบเกียรติบัตร1/2 "บวชเนกขัมมะเฉลิมพระเกียรติ" วันที่ 11 สิงหาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ดูภาพทั้งหมด


  พัฒนาวัดในพรรษา 2555  หมวดรวมใจร่วมพัฒนาโรงครัว วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ดูภาพทั้งหมด


  งานวันไหว้ครู  วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555 วันแสดงออกถึงความเคารพบูชา พระคุณของครู ผู้ให้วิชาความรู้ในทุกฯด้านแก่ศิษย์! ดูภาพทั้งหมด


  มาฆบูชา 2555  ผู้ว่าราชการจังหวัดผหญิง)ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ถือเป็นมงคลของชาว จ.แม่ฮ่องสอน! ดูภาพทั้งหมด


  เฉลิมพระเกียรติ  ระหว่างวันที่ 8 ถึง 11 ธันวาคม 2554 โดยสำนักงานวัฒนธรรม กรมการศาสนาร่วมกับวัดพระธาตุดอยกองมู! ภาพสไลด์-ภาพนิ่ง


  จุดชมวิว  วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จ.แม่ฮ่องสอน ดูภาพทั้งหมด

---
---

  ความสำคัญ ของการปฏิบัติกรรมฐาน ทั้งสมถะกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน ในปัจจุบันนี้การปฏิบัติ! รายละเอียด

 
---
---

  ความสำคัญ ของการปฏิบัติกรรมฐาน ทั้งสมถะ และวิปัสสนากรรมฐาน ผู้ที่เริ่มต้นหรือผู้ที่สนใจในการปฏิบัติ! รายละเอียด

 
---
---

  ความสำคัญ ของการปฏิบัติกรรมฐาน ทั้งสมถะกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน วิธีการปฏิบัติเจริญสติเป็นอีก! รายละเอียด

 
   

    

ที่ใดมีผู้ปฏิบัติ ตามอริยมรรคองค์แปด อย่างถูกต้อง ที่นั่นไม่ว่างเว้นจากพระอรหันต์

 ท่ามกลางความเจริญรุ่งเรืองทางวัตถุ ที่ชาวโลกทั่วไปทุกสังคมสรรเสริญกันนัก ยังมีบุคคลอีกกลุ่มหนึ่ง ที่แสวงหาความเจริญทางจิต วิญญาณ มุ่งหาความสงบที่แท้จริง พยายามปลีกตัวออกจากสังคมที่วุ่นวาย เพื่อปฏิบัติให้หลุดพ้นตามรอยของพระศาสดา องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า บุคคลกลุ่มนั้นคือนักบวชในพุทธศาสนา

----
อริยมรรค องค์ที่ 1
ความเห็นชอบ
รายละเอียด
----
อริยมรรค องค์ที่ 2
ความดำริชอบ
รายละเอียด
----
อริยมรรค องค์ที่ 3
การพูดจาชอบ
รายละเอียด
----
อริยมรรค องค์ที่ 4
การทำงานชอบ
รายละเอียด
----
อริยมรรค องค์ที่ 5
การเลี้ยงชีวิตชอบ
รายละเอียด

----
อริยมรรค องค์ที่ 6
ความพากเพียรชอบ
รายละเอียด

----
อริยมรรค องค์ที่ 7
ความระลึกชอบ
รายละเอียด

----
อริยมรรค องค์ที่ 8
ความตั้งใจมั่นชอบ
รายละเอียด

   

 
พระไตรปิฎก
 
 
มหาเถระสมาคม
 
 
สำนักพุทธศาสนา
 
 
แม่กองธรรม ฯลฯ
 
    
 
พระเกจิทั่วประเทศ
 
 
เสียงเพลงธรรมะ
 
 
ฟังเสียงสวดมนต์
 
 
วัดป่าโสมพนัส จ.สกล.
 
    
 
หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ.
 
 
หลวงปู่พุทธทาส
 
 
หลวงพ่อมหาดิเรก
 
 
หลวงพ่อคำเขียน
 
    
 
วัดทับมิ่งขวัญ จ.เลย
 
 
วัดสนามใน กรุงเทพ.
 
 
อิสานธรรมะ
 
 
วัดดอยผาตั้ง เชียงราย
 
    
 
แม่ชีศันสณีย์ เสถียรสุต
 
 
วัดพระธรรมกาย
 
 
หลวงตามหาบัว
 
 
วัดสังฆทาน นนทบุรี
 

   

 
ไทยรัฐ ออนไลน์
 
 
มติชน ออนไลน์
 
 
ข่าวสด ออนไลน์
 
 
สยามรัฐ ออนไลน์
 
    
 
แนวหน้า ออนไลน์
 
 
โลกวันนี้ ออนไลน์
 
 
บ้านเมือง ออนไลน์
 
 
คมชัดลึก ออนไลน์
 
    
 
เดลินิวส์ ออนไลน์
 
 
ไทยโพสต์ ออนไลน์
 
 
โพสท์ทูเดย์ ออนไลน์
 
 
หนังสือพิมพ์.com
 
    
 
สยามกีฬา ออนไลน์
 
 
พันธ์ทิพย์.com
 
 
Hotmail
 
 
TVออนไลน์ ทุกช่อง
 

---

---

---

   

---

---

---

   

 สถิติวันนี้ 67 คน
 สถิติเมื่อวาน 42 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด

918 คน
 
9656 คน
48175 คน

เริ่มเมื่อ 2012-03-09

---

คำถามที่ คำถาม โดย วันที่ถาม อ่าน ตอบ
5 MCM replica wholesale www.enreplica.ru MCM replicas 2015-11-26 02:18:12 0
4 wholesale fashion handbags replica replica handbags 2014-12-20 16:56:04 11241 4
3 ปีนี้ปฏิบัติธรรมมาฆบูชา pobo2512 2013-01-30 08:10:37 1929 1
2 ร่วมสร้างสรรค์+ร่วมพัฒนาเว็บไซต์ Diaryboon. 2012-03-27 01:30:25 254 0
1 วัดพระธาตุฯ มีเว็บไซต์ตั้งแต่เมื่อไหร่หรือนี่. กรรณิกา. 2012-03-12 16:36:16 6726 0

[ ตั้งกระทู้ใหม่ | จํานวนคำถามทั้งหมด]