รวมแฟ้มภาพ  กิจกรรมงานบุญ  วัดพระธาตุดอยกองมู

 
 
 
๕ ธันวามหาราช บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม วันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๓

                   รวมภาพกิจกรรมงานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม งานวันพ่อแห่งชาติ  วันที่ ๓ - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓  ดูภาพเพิ่มเติม

      
งานวันพ่อแห่งชาติงานวันพ่อแห่งชาติงานวันพ่อแห่งชาติงานวันพ่อแห่งชาติ
 
 
 
วันแม่แห่งชาติ  บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม  ๒๕๖๓

                   รวมภาพกิจกรรมงานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม งานวันแม่แห่งชาติ  วันที่ ๙ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓  ภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

      
งานวันแม่แห่งชาติงานวันแม่แห่งชาติงานวันแม่แห่งชาติงานวันแม่แห่งชาติ
 
 
 
อาสาฬหบูชา  บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม

                   รวมภาพกิจกรรมงานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม อาสาฬหบูชารำลึก ปี ๒๕๖๓, ๒๕๖๒, ๒๕๕๕,  ภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

งานวันอาสาฬหบูชางานวันอาสาฬหบูชางานวันอาสาฬหบูชางานวันอาสาฬหบูชา
 
 
 
มาฆะบูชา  บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม

                   รวมภาพกิจกรรมงานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม  มาฆะบูชารำลึก  ปี ๒๕๖๓, ๒๕๖๒, ๒๕๖๑, ๒๕๖๐,  ภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

    
ปี ๒๕๖๓ปี ๒๕๖๓ปี ๒๕๖๓ปี ๒๕๖๓
 
 
 
วิสาขบูชา  บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม

                   รวมภาพกิจกรรมงานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม วิสาขบูชารำลึก  ปี ๒๕๖๒  ภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

ปี ๒๕๖๒ปี ๒๕๖๒ปี ๒๕๖๒ปี ๒๕๖๒
 
 
 
วันแม่แห่งชาติ  บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม

                   รวมภาพกิจกรรมงานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ  ปี ๒๕๖๒, ๒๕๖๑, ๒๕๖๐,  ภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

ปี ๒๕๖๒ปี ๒๕๖๒ปี ๒๕๖๒ปี ๒๕๖๒
 
 
 
วันพ่อแห่งชาติ  บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม

                   รวมภาพกิจกรรมงานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวามหาราช  ปี ๒๕๕๔  ภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

ปี ๒๕๕๔ปี ๒๕๕๔ปี ๒๕๕๔ปี ๒๕๕๔
 
 

ภาพ / กิจกรรม / งานบุญ

เวียนเทียน มาฆบูชาเดินจงกลม รอบพระธาตุบวชสามเณร ภาคฤดูร้อน
งานประจำปีนั่งสมาธิ มาฆบูชางานประจำปี
ทำวัตรสวดมนต์ตักบาตรเทโววิทยากร
 
 
เสียงสะท้อนจากชาววัด

              ท่านพุทธศาสนิกชนโปรดทราบ การนำกุลบุตรเข้าสู่ร่มกาสาวพัตร์ เป็นการดี จะบรรพชาหรืออุปสมบทก็ตาม เนื่องจากจะได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชน และจะเป็นทายาทสืบทอดอายุพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป  แต่ท่านทั้งหลายควรทำความเข้าใจกับตนเองก่อนว่า จะเป็นลูกหลานหรือคนไกล้ชิดก็ดี หรือคนที่ท่านอยากจะอุปัฎฐากก็ตาม ถ้าหากในขณะที่อยู่ร่วมกันกับท่าน ในเพศแห่งฆราวาสวิสัย มีความประพฤติเสื่อมเสีย เสียหาย ติดยาเสพติด ไม่อยู่ในโอวาทของท่าน สร้างปัญหาให้กับครอบครัวและสังคม เป็นไข้ทางจิตประสาท หรือบวชมาแล้วหวังเอกลาภจากกิจนิมนต์
              ขอความกรุณาจากท่าน อย่าได้ผลักภาระโยนความรับผิดชอบให้เป็นภาระ  สร้างภาระให้กับพระสงฆ์ที่ปกครองวัดวาอาราม เพราะปกติภาระก็มีมากอยู่แล้ว พระท่านคงไม่ใช่ผู้วิเศษที่จะปลุกเสกให้คนผู้ที่มีปัญหาเหล่านี้ให้กลับกลายมาเป็นคนดีได้ทั้งหมด แต่จะสร้างความมัวหมองให้แก่ศาสนา และจะโทษว่าพระภิกษุในศาสนาไม่ดี ทำให้ศาสนาเสื่อม
               ฉะนั้น พึงพิจารณาให้รอบคอบว่า ปัญหาต่างฯ ที่เกิดขึ้นในศาสนา (โดยส่วนหนึ่ง) เป็นเพราะสังคมผลักดันคนไม่ดี คนมีปัญหาเข้าสู่ศาสนา.

 
 
 

 

 

 

     อยากได้ดีไม่ทำดีนั้นมีมาก
ดีแต่อยากหากไม่ทำน่าขำหนอ
อยากได้ดีต้องทำดีไม่รีรอ
ดีแต่ขอรอแต่ดีไม่ดีเลย
   

 

 

 

     ไร้ที่พึ่งทางกายร้ายไฉน
ไร้ที่พึ่งทางใจไร้สิ้นสูญ
แม้คนเราไร้ญาติวงศ์พงษ์ประยูร
หมั่นเพิ่มพูนศีลธรรมประจำใจ
   
 
 
 ปฏิทินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ของวัดพระธาตุดอยกองมู ๑๒ เดือน
เดือนมกราคมกิจกรรม เนื่องในวันปีใหม่
 

เดือนกุมภาพันธ์

กิจกรรม เนื่องในวันมาฆบูชา
 

เดือนมีนาคม

งานทำบุญคล้ายวันมรณะภาพ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู วันที่ ๒๓ มีนาคม
 

เดือนเมษายน

กิจกรรม วันสงกรานต์ การเทศนาธรรม สรงน้ำพระ
 

เดือนพฤษภาคม

กิจกรรม ขึ้นวัดฟังธรรม
 

เดือนมิถุนายน

กิจกรรม วันวิสาขบูชา
 

เดือนกรกฎาคม

กิจกรรม วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
 

เดือนสิงหาคม

กิจกรรม ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ

เดือนกันยายน

กิจกรรม ขึ้นวัดฟังธรรม
๑๐

เดือนตุลาคม

งานตักบาตรเทโวโรหณะ
 ๑๑

เดือนพฤศจิกายน

งานประจำปี นมัสการพระธาตุดอยกองมู
 ๑๒เดือนธันวาคมงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวาคม
 

ปฏิทินย้อนหลัง

 

VDO ธรรมะ

VDO ธรรมะ