๕ ธันวามหาราช บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม วันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๓

                   รวมภาพกิจกรรมงานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม งานวันพ่อแห่งชาติ  วันที่ ๓ - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

   งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "วันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๓ / ๑"

 

   งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "วันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๓ / ๒"

 

   งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "วันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๓ / ๓"