รวมภาพกิจกรรมงานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม งานวันพ่อแห่งชาติ  วันที่ ๓ - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ / ๑