---

 

ถวายมุฑิตาสักการะ  พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์
ท่านเจ้าคุณ พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน.

ท่านเจ้าคุณ พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน.

ผู้นำกองทัพธรรม ในวันนั้น...

รับพวงดอกไม้จากมือพระอรหันต์ ในวันนี้...

 
 
 

ถวายมุฑิตาสักการะ  พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์

                   วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙  คณะศิษยานุศิษย์ และคณะศรัทธา ได้จัดพิธีต้อนรับ และถวายมุฑิตาสักการะ ในโอกาสเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับพระราชทาน สัญญาบัตรพัดยศ พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ  ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

                   วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙  มีพระบรมราชโองการ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  พระราชทานสถาปนา เลื่อนสมณะศักดิ์แต่งตั้ง พระครูอนุสิฐธรรมสาร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ราชทินนาม "พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์"

"พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์"พระผู้ให้ พระอรหันต์ (แม่)ภาพเป็นมงคล
สนามบิน แม่ฮ่องสอนสนามบิน แม่ฮ่องสอนสักการะอดีตเจ้าอาวาส
สักการะพระธาตุ...คณะศิษย์วัดดอย...คณะศิษย์วัดดอย...
"หนานทุน" ศิษย์รักเจ้าคณะตำบลคณะศรัทธาวัดดอย...
คณะศิษย์วัดดอยคณะศิษย์วัดดอยคณะศิษยานุศิษย์