---

 

ถวายมุฑิตาสักการะ  รวมภาพชุดที่ ๒

                   วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙  คณะศิษยานุศิษย์ และคณะศรัทธา ได้จัดพิธีต้อนรับ และถวายมุฑิตาสักการะ ในโอกาสเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับพระราชทาน สัญญาบัตรพัดยศ พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ  ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

                   วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙  มีพระบรมราชโองการ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  พระราชทานสถาปนา เลื่อนสมณะศักดิ์แต่งตั้ง พระครูอนุสิฐธรรมสาร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ราชทินนาม "พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์"

พระผู้ให้ พระอรหันต์ร่มเงาพุทธศาสนาท่านเจ้าคุณ.....