---

 

ศาสนกิจพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ ๒๕๖๐

                   รีวิวด้วยภาพบางส่วน ศาสนกิจพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ (เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน) ปี ๒๕๖๐  ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และนอกสถานที่  "พระผู้มีเมตตาเป็นอาวุธ"

ประชุมคณะสงฆ์หมู่บ้านต้นแบบบนวัดพระธาตุ

ภาพปริศนาธรรม

 

 รองเจ้าคณะจ. 

 ทำบุญวันเกิด 

เจริญพุทธมนต์

ประชุมคณะสงฆ์หมู่บ้านต้นแบบบนวัดพระธาตุ
ภาพปริศนา