---

งานบวชเฉลิมพระเกียรติ ร. 10

                   รวมภาพ "งานบวชเฉลิมพระเกียรติ ร. 10"  วันที่ ๑๑ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ณ วัดพระธาตุดอยกองมู  ตำบลจองคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน