---

งานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี 2559
 
เมืองแม่ฮ่องสอน 2559พระธาตุดอยกองมูเมืองสามหมอก
เจ้าคณะจังหวัดพระอาจารย์ปฤงคพพระอาจารย์นิคม
เจริญสติเคลื่อนไหวเดินจงกลมรอบพระธาตุกิจกรรมวันแม่ 2559

                     รวมภาพงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี  ระหว่างวันที่ 10 - 14 สิงหาคม 2559  ณ วัดพระธาตุดอยกองมู  ตำบลจองคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ดูภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม