---

ภาวนา งานวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๒

                   ภาวนา งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๒"   ณ  วัดพระธาตุดอยกองมู  จังหวัดแม่ฮ่องสอน.