---

จุดเทียนแด่แม่ งานวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๒

                   จุดเทียนแด่แม่ งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๒"   ณ  วัดพระธาตุดอยกองมู  จังหวัดแม่ฮ่องสอน.