---

 

งานวันแม่แห่งชาติ 10 - 14 สิงหาคม 2561

                รวมภาพงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี  ระหว่างวันที่ 10 - 14 สิงหาคม 2561  ณ วัดพระธาตุดอยกองมู  ตำบลจองคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ดูภาพเพิ่มเติม หมวดปฏิบัติ

พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์พระธาตุดอยกองมูพระอาจารย์ปฤงคพ
พระครูอนุกูลสีลสังวรนั่งสมาธินักบวชรุ่นจิ๋ว
แม่ศีลเดินจงกลมเดินจงกลมเดินรอบพระธาตุ
 
 
 

งานวันแม่แห่งชาติ 10 - 14 สิงหาคม 2561

                รวมภาพงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี  ระหว่างวันที่ 10 - 14 สิงหาคม 2561  ณ วัดพระธาตุดอยกองมู  ตำบลจองคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ดูภาพเพิ่มเติม หมวดแสงเทียนแด่แม่

แสงเทียน แสงธรรมแสงเทียน แสงธรรมแสงเทียน แสงธรรม
 
 
 

งานวันแม่แห่งชาติ 10 - 14 สิงหาคม 2561

                รวมภาพงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี  ระหว่างวันที่ 10 - 14 สิงหาคม 2561  ณ วัดพระธาตุดอยกองมู  ตำบลจองคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ดูภาพเพิ่มเติม หมวดพลังโยคะ

อ.พานุ  แร่ทองขาวรวมใจเป็นหนึ่งเดียวปฏิบัติเพื่อแม่
 
 
 

งานวันแม่แห่งชาติ 10 - 14 สิงหาคม 2561

                รวมภาพงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี  ระหว่างวันที่ 10 - 14 สิงหาคม 2561  ณ วัดพระธาตุดอยกองมู  ตำบลจองคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ดูภาพเพิ่มเติม หมวดรวมรอยยิ้ม

 ยิ้มแบบเปิดเผยยิ้มน้อยฯ ยิ้มแบบเขินฯ