---

งานวันวิสาขบูชา ๒๕๖๒

                   รวมภาพงานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม ประจำปี "วิสาขบูชารำลึก"  วันที่ ๑๗ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒   ณ  วัดพระธาตุดอยกองมู  ตำบลจองคำ  อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน