---

                   รวมภาพงานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม ประจำปี "วิสาขบูชารำลึก"  วันที่ ๑๗ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒