---

 

เสียงธรรมจาก วัดพระธาตุดอยกองมู

งานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ
ระหว่างวันที่ 11 - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

 

พระธรรมเทศนา วันธรรมสวนะ(วันพระ)
ที่ 25 สิงหาคม 2555 โดย พระครูอนุสารสัทธานุกิจ
รองเจ้าอาวาส (เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน)

 

งานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ
ระหว่างวันที่ 11 - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

 
 

พระธรรมเทศนา วันธรรมสวนะ(วันพระ)
ที่ 17 สิงหาคม 2555 โดย พระครูอนุสิฐธรรมสาร
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู (รองเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน)