---

รวมภาพ งานวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๒

                   รวมภาพงานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๒"   ณ  วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน.

   งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๒"   หมวดพิธีบวช

 

   งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๒"   หมวดบิณฑบาตร

 

   งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๒"   หมวดบริหารโยคะ

 

   งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๒"   หมวดปฏิบัติภาวนา

 

   งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๒"   หมวดจุดเทียนแด่แม่

 

   งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๒"  หมวดภาพมอบเกียรติบัตร

 

   งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๒"   หมวดพิธีปิดงาน

     
 
 
 
 
เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม

                   บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๒ / ๑"

                   บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๒ / ๒"

                   บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๒ / ๓"

                   บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๒ / ๔"

                   บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๒ / ๕"

                   บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๒ / ๖"

                   บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๒ / ๗"

                   บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑ / ๑"

                   บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑ / ๒"

                   บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑ / ๓"

                   บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑ / ๔"

                   บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑ / ๕"

                   บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๙"

                   บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๘"

                   บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๗"

                   บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๖"

                   บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๕ / ๑"

                   บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๕ / ๒"

                   บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๕ / ๓"

                   บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๕ / ๔"

                   บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๕ / ๕"

                   บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๕ / ๖"

                   บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๕ / ๗"