---

รวมภาพตลอดโครงการ"บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ" วันที่ ๑๑ สิงหาคม ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕

ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (หมวด มอบเกียรติบัตร/ปิดโครงการ) หน้า 2