---

 

รวมภาพ งานปะจำปีนมัสการพระธาตุ วันที่ 22-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555