---

 
บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวามหาราช  ปี ๒๕๕๔

  
  

 
 
 
 
 
วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวามหาราช  งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม

                   บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๔"