---

 

ปฏิทินย้อนหลัง

              16 มกราคม 2563 วันครู แด่คุณครู

               งานนมัสการพระธาตุ 2555

              วันสิ้นปี 2562 - ต้อนรับปีใหม่

               งานถวายผ้ากฐินสามัคคี 2555

              บวชเนกขัมมะ "วันแม่แห่งชาติ 2562"

               งานตักบาตรเทโวโรหณะ 2555

              บวชเนกขัมมะ "วิสาขบูชา 2562"

              กิจกรรมวันออกพรรษา  2555

              "งานบวชเฉลิมพระเกียรติ ร. 10"

              ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ์ 2555 / 1

              บวชเนกขัมมะ "มาฆะบูชา 2562"

              ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ์ 2555 / 2

              บวชเนกขัมมะวันแม่แห่งชาติ 2561

              ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ์ 2555 / 3

              งานถวายมุฑิตาสักการะ 2559 / 1

              ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ์ 2555 / 4

              งานถวายมุฑิตาสักการะ 2559 / 2              ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ์ 2555 / 5
              งานบวชเนกขัมมะ มาฆะบูชา 2557 / 1              ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ์ 2555 / 6
              งานบวชเนกขัมมะ มาฆะบูชา 2557 / 2              ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ์ 2555 / 7
              งานนมัสการพระธาตุ 2556              วันพัฒนาวัด (สร้างโรงครัว) 2555
              งานตักบาตรเทโวโรหณะ 2556              กิจกรรมวันเข้าพรรษา  2555
              งานถวายผ้ากฐินสามัคคี 2556              ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู 2555
              อดีตนายกรัฐมนตรี (ชวน) 2556              บวชสามเณรภาคฤดูร้อน 2555
              งานบวชเนกขัมมะ 12 สิงหา 2556              ปฏิบัติธรรมมาฆะบูชา 2555 / 1
              คล้ายวันมรณะภาพอดีตเจ้าอาวาส 2556              ปฏิบัติธรรมมาฆะบูชา 2555 / 2
              งานบวชเนกขัมมะ "มาฆะบูชา" 2556              บวชเนกขัมมะวันพ่อแห่งชาติ 2554