---

เที่ยวเมืองเหนือ นมัสการพระธาตุดอยกองมู ณ วัดพระธาตุดอยกองมู เมืองแม่ฮ่องสอน เมืองหมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                             กลับหน้าหลัก

รวมภาพวันออกพรรษา 2555