---

 
 

รวมภาพวัน "ถวายผ้ากฐิน" วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555