---

 

 

รวมภาพบรรยากาศ งานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2554