---

 

 

รวมภาพบรรยากาศ งานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔