---

 

๕ ธันวามหาราช บวชเนกขัมมะ วันพ่อแห่งชาติ

                   รวมภาพกิจกรรมงานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวามหาราช  ปี ๒๕๕๔