---

 
 

รวมภาพวันงาน "ตักบาตรเทโวโรหณะ" วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555