---

อาสาฬหบูชา บวชเนกขัมมะ

                   รวมภาพกิจกรรมงานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม อาสาฬหบูชารำลึก ปี ๒๕๖๓, ๒๕๖๒, ๒๕๕๕,

   งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม  "วันอาสาฬหบูชา ปี ๒๕๖๓"

 

   งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม  "วันอาสาฬหบูชา ปี ๒๕๖๒"

 

   งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม  "วันอาสาฬหบูชา ปี ๒๕๕๕"