---

   งานถวายผ้ากฐินสามัคคี วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน 2556 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน