---

 

 

ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงคอยาว

         สถานที่ แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน กระเหรี่ยงคอยาว เป็นชนกลุ่มน้อยมีถิ่นอาศัยในประเทศพม่า เมื่อสมัยก่อนเกิดการสู้รบครั้งใหญ่ระหว่างกองกำลังกระเหรี่ยงกับรัฐบาลทหารพม่า มีผลทำให้ประชาชนกะเหรี่ยงคอยาวได้รับผลกระทบจึงพากันอพยพหนีภัยสงครามเข้ามาอาศัยตามตะเข็บแนวชายแดน และ บางส่วนได้เข้ามาอาศัยในเขตประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
         หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว
         ที่แม่ฮ่องสอนสามารถชมกระเหรี่ยงคอยาวได้ ๓ หมู่บ้าน แต่ละที่มีความใดดเด่นที่แตกต่างกัน แต่ไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็คอยาวเหมือนกัน
         ๑.บ้านห้วยเสือเฒ่า
         ๒.บ้านน้ำเพียงดิน
         ๓.บ้านในสอย
บ้านห้วยเสือเฒ่า
         เป็นหมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาวที่อยู่ใกล้เมืองมากที่สุด รถยนตร์สามารถเข้าถึงจึงมีนักท่องเที่ยวแวะเข้ามาเที่ยวชมกระเหรี่ยงคอยาวที่นี้้เป็นจำนวนมาก หากเดินทางมาจากอำเภอขุนยวมก่อนเข้าตัวเมืองแม่ฮ่องสอนจะเห็นซุ้มประตูเมือง ให้เลี้ยวซ้ายตรงซุ้มประตูเมือง ตามป้ายไปประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ระหว่างทางก่อนถึงหมู่บ้านจะขามสำห้วยประมาณ ๘-๙ ครั้ง ก็จะถึงบ้านห้วยเสือเฒ่า กระเหรี่ยงคอยาวที่นี้จะมีประมาณ ๒๐ หลังคาเรียน อพยพลี้ภัยสงครามเข้ามาอยู่ที่แม่ฮ่องสอนนานแล้ว ดำรงชีวิตแบบดั้งเดิม ภายในหมู่นักท่องเที่ยวสามารถมาชมวิถีชีวิต และถ่ายรูปกับกระเหรี่ยงคอยาวได้ หากมาในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ยังจะได้พูดคุยและถ่ายรูปกับเด็กๆ ชาวกระเหรี่ยงคอยาวซึ่งแต่ละคนหน้าตาน่ารักและช่างเจรจา ซึ่งวันธรรมดาเด็กๆ พวกนี้จะไปโรงเรียน นอกจากนี้บ้านแต่ละหลังจะมีการนำของที่ระลึกมาขายให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นการสร้างรายได้ สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นพวกเสื้อผ้า และเครื่องประดับเล็กๆ น้อยราคาไม่แพงมาก
บ้านน้ำเพียงดิน
         เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่นักท่องเที่ยวสามารถชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกระเหรี่ยงได้ บ้านน้ำเพียงดินเป็นชุมชนดั่งเดิมของกระเหรี่ยงคอยาวที่อพยพจากฝั่งประเทศพม่าเข้ามาอยู่ในไทย ก่อนที่จะแยกไปอยู่ที่บ้านน้ำเพียงดินและบ้านในสอย ดังนั้นที่นี้จึงเป็นชุมชนที่ค่อนข้างใหญ่และเก่าแก่ และยังคงดำรงวิถีชีวิตแบบชาวกระเหรี่ยงดั้งเดิมอยู่มาก หมู่บ้านตั้งอยู่ริมน้ำปาย การไปชมกระเหรี่ยงคอยาวที่นี้จำเป็นจะต้องล่องเรือตามแม่น้ำปายเข้าไป ตลอดสองฝั่งน้ำที่ล่องไปงดงามด้วยวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติทุ่งนาและป่าเขา เรือจะพาไปจอดเที่ยวภายในหมู่บ้าน ซึ่งนักท่องเที่ยวสามรถเดินชมภายในหมู่บ้านได้ สามารถพูดคุยและถ่ายรูปกับกระเหรี่ยงคอยาว นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านยังมีของฝากของที่ระลึกจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย การล่องเรือทั้งไปและกลับใช้เวลาประมาณ ๑-๒ ชั่วโมง การเดินทางจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ไปทาง อ.ขุนยวม ผ่านศูนย์ราชการ สังเกตุซุ้มประตูมีทางแยกขว่าไปตามทางหลวงหมายเลย ๑๐๒๕ ประมาณ ๖๐๐ เมตร จะถึงสามแยกให้เลี้ยวซ้ายไปตามป้ายบอกทางประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร จากนั้นจะมีทางแยกขวาตรงข้ามสวนสาธารณะแม่ฮ่องสอน ไปตามถนน รพช. ผ่านบ้านโป่งแดงและบ้านห้วยเดื่อ ระยะทาง ๔ กิโลเมตร จอดรถที่ท่าเรือบ้านห้วยเดื่อจากนั้นติดต่อเหมาเรือหางยาวที่ท่าเรือบ้านห้วยเดื่อ
บ้านในสอย
          เป็นกระเหรี่ยงคอยาวที่อพยพมาจากบ้านน้ำเพียงดิน บ้านในสอยเป็นชุมชนกระเหรี่ยงขนาดใหญ่พอๆ กับที่บ้านน้ำเพียงดิน มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่คล้ายกัน ตั้งบ้านเรือนอยู่ในหุบเขา มีลำห้วยไหลผ่าน การเดินทางเพื่อที่จะไปชมกระเหรี่ยงคอยาวที่นี้สามารถเดินทางได้ด้วยรถยนต์ จากแม่ฮ่องสอนให้มุ่งหน้าไปตามเส้นทางที่จะไปอำเภอปางมะผ้าและอำเภอปาย (ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕) พอไปถึงหลักกิโลเมตรที่ ๑๙๘-๑๙๙ จะมีป้ายบอกให้เลี้ยวซ้ายไปบ้านรักไทย จากนั้นให้เลี้ยวตามป้ายไป ขับไปเรื่อยๆ จะเจอสามแยกมีป้ายบอกทางให้เลี้ยวซ้ายไปบ้านในสอย ขับไปตามป้ายบอกทางไปเรื่อยๆ ก็จะถึงหมู่บ้าน สภาพทางช่วง ๒ กิโลเมตรสุดท้ายจะเป็นถนนลูกรัง ต้องข้ามลำห้วย และขึ้นเนินค่อยข้างชัน ควรใช้บริการเช่าเข้าชมหมู่บ้าน