---

 

อริยมรรค องค์ที่ 3 การพูดจาชอบ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการ พูดไม่จริง,

เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการ พูดส่อเสียด,

เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการ พูดคำหยาบ,

เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการ พูดเพ้อเจ้อ,

อันนี่เรากล่าวว่าการพูดจาชอบ
*********