---

รวมภาพ งานมาฆะบูชา ๒๕๖๒,

                   รวมภาพงานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "มาฆะบูชา ๒๕๖๒"  ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน.

   งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "มาฆะบูชา ๒๕๖๒"   หมวดภาพจุดเทียนปัญญา

 

   งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "มาฆะบูชา ๒๕๖๒"   หมวดภาพเดินจงกลม

 

   งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "มาฆะบูชา ๒๕๖๒"   หมวดภาพบิณฑบาตร

 

   งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "มาฆะบูชา ๒๕๖๒"   หมวดภาพปฏิบัติ

 

   งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "มาฆะบูชา ๒๕๖๒"   หมวดภาพพลังโยคะ

 

   งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "มาฆะบูชา ๒๕๖๒"   หมวดภาพมอบเกียรติบัตร

 

   งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "มาฆะบูชา ๒๕๖๒"   หมวดภาพรางวัลความดี