---

 

งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม เนื่องในวัน มาฆบูชา 2558

ฟ้าสางที่.. วัดพระธาตุดอยกองมู

นั่งสมาธิ คืนวันมาฆบูชา 2558