---

จุดเทียนปัญญา, มาฆะบูชา ๒๕๖๑,

                   รวมภาพงานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "มาฆะบูชา ๒๕๖๑"  ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน.

จุดเทียนปัญญาเวียนเทียนรอบพระธาตุประธานสงฆ์ - ศิษย์