---

หมวดรางวัลความดี, มาฆะบูชา ๒๕๖๒,

                   รวมภาพงานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "มาฆะบูชา ๒๕๖๒"  ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน.