---

 

 รวมภาพงานปฏิบัติธรรม (วันมาฆบูชา) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557   ณ วัดพระธาตุดอยกองมู  อ.เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน