---

-----

      งานปฏิบัติธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ ปี 2556  ณ วัดพระธาตุดอยกองมู

-----

         พระครูอนุสิฐธรรมสาร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู (เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน) ร่วมถ่ายรูปกับคณะแม่ศีล นำโดย นางนฤมล ปาลวัฒน์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน) ผู้เข้าร่วมงานปฏิบัติธรรม เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2556

-----

 
 
 

รวมภาพ งานปฏิบัติธรรมวันมาฆะบูชา วันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

 

 
---
---
---
---