---

                   รวมภาพงานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม ประจำปี "วิสาขบูชารำลึก"  วันที่ ๑๗ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

      
      
      
     
     
       
     
 
 
 
 
วิสาขบูชา งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม

                   บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "วิสาขบูชา ๒๕๖๒"