---

 

 

ชาวเขาเผ่ามูเซอ

            มีตำนานเล่ากันว่า ผีฟ้าหรือพระเจ้าได้สร้างโลกไว้ให้มีแผ่นดินกับน้ำ ภายหลังเกิดต้นไม้ สัตว์ และแมลงต่าง ๆ ขึ้น พระเจ้าจึงสร้างมนุษย์ผู้ชายคนแรก มีรูปร่างคล้ายสิงทะโมน แต่ไม่มีขนรุงรัง และสร้างผู้หญิงคนหนึ่งมีท่อนล่างเป็นปลาอาศัยอยู่ในน้ำ แต่ขึ้นมาบนบกได้ ที่เรียกว่านางเงือก ทั้งสองได้พบปะและเป็นสามีภรรยากัน ขณะที่นางเงือกตั้งครรภ์ได้เกิดน้ำท่วมแผ่นดิน ทั้งสองได้หลบอาศัยอยู่ในน้ำเต้าแห้งใบใหญ่ ข้างในกลวง ตรงปากเป็นรูเล็ก ๆ ต่อมานางเงือกได้คลอดลูกชายหญิงจำนวน ๑๐๐ คน เมื่อน้ำแห้งแล้ว ผลน้ำเต้าค้างอยู่บนยอดเขาหิมาลัย ลูกๆ ของนางเงือกได้คลานออกมาจากน้ำเต้า จับคู่กันไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในที่ต่าง ๆ เป็นต้นตระกูลของมนุษย์ต่อมา มูเซอ ถือว่าตนเป็นพี่คนโต ต้องอยู่บนเขา ปรนนิบัติดูแลพ่อแม่ที่แก่เฒ่า ดังนั้นชีวิตของมูเซอจึงต้องอยู่แต่บนภูเขา