---

งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556
ระหว่างวันที่ 9 - 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556