---

  งานประจำปี นมัสการพระธาตุดอยกองมู วันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2556  ณ วัดพระธาตุดอยกองมู    ดูภาพทั้งหมด

    งานตักบาตรเทโวโรหณะ วันที่ 19 ตุลาคม 2556  ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน  ดูภาพทั้งหมด

  

 

  งานประจำปี นมัสการพระธาตุดอยกองมู  วันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2556 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูภาพทั้งหมด


  งานกฐินสามัคคี วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556  ณ วัดพระธาตุดอยกองมู  ตำบลจองคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ดูภาพทั้งหมด


  รวมภาพงานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 9 - 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556  ดูภาพทั้งหมด


  ปฏิบัติธรรมมาฆบูชา  วันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน ดูภาพทั้งหมด


  วันถวายผ้ากฐิน  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อ.เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน ดูภาพทั้งหมด


  ตักบาตรเทโว  วันที่ 30 ตุลาคม 2555 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูภาพทั้งหมด


  วันแม่แห่งชาติ 2555  หมวดภาพสไลด์ "บวชเนกขัมมะเฉลิมพระเกียรติ" วันที่ 11 ส.ค. ถึงวันที่ 15 ส.ค. 2555 ดูภาพสไลด์


  วันแม่แห่งชาติ 2555  หมวดเดินจงกลม "บวชเนกขัมมะเฉลิมพระเกียรติ" วันที่ 11 สิงหาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ดูภาพทั้งหมด


  วันแม่แห่งชาติ 2555  หมวดตักบาตรทุกเช้า "บวชเนกขัมมะเฉลิมพระเกียรติ" วันที่ 11 สิงหาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ดูภาพทั้งหมด


  วันแม่แห่งชาติ 2555  ปิดโครงการ "บวชเนกขัมมะเฉลิมพระเกียรติ" วันที่ 11 ส.ค. ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ดูภาพทั้งหมด


  ลานบุญลานปัญญา  บรรยากาศวันอาสาฬหบูชาที่ 2 สิงหาคม และวันเข้าพรรษาที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู! ดูภาพทั้งหมด


  บรรพชาภาคฤดูร้อน 2555  ระหว่างวันที่ 27 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ต.จองคำ จ.แม่ฮ่องสอน! ดูภาพสไลด์


  มาฆบูชา 2555  วันที่ 5 ถึง 9 มีนาคม 2555 คุณประโยชน์ของการฝึกสมาธิ เจริญสติ นำไปใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน! รวมภาพทั้งหมด


  เสียงธรรม  วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จ.แม่ฮ่องสอน รวมเสียงธรรม

  งานตักบาตรเทโวโรหณะ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูภาพทั้งหมด


  อดีตนายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย พร้อมคณะเดินทางเยือนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นมัสการพระธาตุดอยกองมู  วันที่ 12 สิงหาคม 2556 ดูภาพทั้งหมด


  งานทำบุญคล้ายวันมรณะภาพ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู วันที่ 23มีนาคม 2556 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู  ดูภาพทั้งหมด


  งานประจำปี  นมัสการพระธาตุดอยกองมู วันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2555 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู จ.แม่ฮ่องสอน ดูภาพทั้งหมด


  รวมภาพวันถวายกฐิน  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ณ รอบเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูภาพทั้งหมด


  วันออกพรรษา  วันที่ 30 ตุลาคม 2555 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูภาพทั้งหมด


  วันแม่แห่งชาติ 2555  หมวดเปิดโครงการ "บวชเนกขัมมะเฉลิมพระเกียรติ" วันที่ 11 สิงหาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ดูภาพทั้งหมด


  วันแม่แห่งชาติ 2555  หมวดปฏิบัติในศาลา "บวชเนกขัมมะเฉลิมพระเกียรติ" วันที่ 11 สิงหาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ดูภาพทั้งหมด


  วันแม่แห่งชาติ 2555  หมวดมอบเกียรติบัตร1/2 "บวชเนกขัมมะเฉลิมพระเกียรติ" วันที่ 11 สิงหาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ดูภาพทั้งหมด


  พัฒนาวัดในพรรษา 2555  หมวดรวมใจร่วมพัฒนาโรงครัว วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ดูภาพทั้งหมด


  งานวันไหว้ครู  วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555 วันแสดงออกถึงความเคารพบูชา พระคุณของครู ผู้ให้วิชาความรู้ในทุกฯด้านแก่ศิษย์! ดูภาพทั้งหมด


  มาฆบูชา 2555  ผู้ว่าราชการจังหวัดผหญิง)ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ถือเป็นมงคลของชาว จ.แม่ฮ่องสอน! ดูภาพทั้งหมด


  เฉลิมพระเกียรติ  ระหว่างวันที่ 8 ถึง 11 ธันวาคม 2554 โดยสำนักงานวัฒนธรรม กรมการศาสนาร่วมกับวัดพระธาตุดอยกองมู! ภาพสไลด์-ภาพนิ่ง


  จุดชมวิว  วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จ.แม่ฮ่องสอน ดูภาพทั้งหมด