---

 

   งานประจำปี นมัสการพระธาตุดอยกองมู วันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2556 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน