---

อดีตนายก ชวน หลีกภัย เยือนวัดพระะาตุดอยกองมู วันแม่แห่งชาติ
ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2556  ตรงกับงานบวชเนกขัมมะประจำปี