---

 

ทำบุญคล้ายวันมรณภาพ พระครูอนุสารสาสนกรณ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู วันที่ 23 มีนาคม 2556