---

 

   งานตักบาตรเทโวโรหณะ วันที่ 19 ตุลาคม 2556 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน