---

ภาพกิจกรรม/ปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ
วันที่ 11 - 15 สิงหาคม 2555