ต้องมีรายได้เท่าไหร่ถึงจะกู้ซื้อบ้านในอเมริกาได้



ต้องมีรายได้เท่าไหร่ถึงจะซื้อบ้านได้
คำถามนี้เรียกได้ว่า พบเจอกันรายวันเลยทีเดียวค่ะ
ลองดูวิธีง่ายๆในการคำนวนหาว่าต้องมีรายได้เท่าไหร่
สิ่งนึงที่เรียกว่า Debt to income ก็ยังใช้ได้ผลอยู่
Debt to income หรือ DTI คือสัดส่วนหนี้ต่อรายรับ*รายเดือน*
ธนาคารส่วนใหญ่จะกำหนดให้เราสามารถผ่อนบ้านและหนี้อื่นๆได้ไม่เกิน 43% ของรายรับ
เช่น มีรายรับก่อนเสียภาษีเดือนละ $1,000 จะสามารถผ่อนหนี้ (ค่ารถ ค่าบ้าน ค่าบัตรเครดิต) ได้ไม่เกินเดือนละ $430
ถ้าเราอยากรู้ว่าจะต้องมีรายได้เท่าไหร่ เราต้องรู้ว่าเราต้องมีค่าใช้จ่ายในการผ่อนบ้านเดือนละเท่าไหร่ ลองดูต่อในวิดีโอค่ะ

ดูวิดีโออื่นๆ
• การผัดผ่อนจ่ายหนี้บ้านในอเมริกาช่วง Covid19 – Forbearance in USA

Reccomended • ต้องมีรายได้เท่าไหร่ถึงจะกู้ซื้อบ้านในอเมริกาได้

• วิธีการหาลูกค้าสำหรับ Real Estate Agent และพนักงานสินเชื่อบ้าน

• Case study 1 – ห้ามทำตามเด็ดขาดถ้าอยากซื้อบ้านในอเมริกา

Facebook page : Paige Park